Salmon Platter

Salmon Platter

9 pieces salmon, one salmon roll or 18 slices salmon sashimi.

  Choose your option
  Required
  9 Pieces Salmon & 1 Salmon Roll
  $26.00
  18 Slices Salmon Sashimi
  $26.00
  Side Choice
  Optional • Choose up to 1
  Miso Soup
  Salad